เมืองสร้างสรรค์วัฒนธรรมยูเนสโก
image
วิสัยทัศน์
view more
image
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ UCCN
image
แผนยุทธศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การสร้างสรรค์ นวัตวิถี ชุมชุน

1 สินค้าโอท็อป
PB has enthusiastically promoted lifelong learning to its citizens through various learning centers; 35 OTOP communities utilize signature culinary and lifestyle identities to promote local tourism.
viewmore

image

2 รสชาติประจำหมู่บ้าน
Thailand is bountiful, and PB is the crème de la crème of Thai bountifulness. With its ecosystems, the City becomes the No. 1 producer of high-quality sea salt and key limes, and produces best-tasting palmyra sugar, seafood, rose apple, pineapple, and banana etc.
viewmore

image

3 หัตถกรรมประจำหมู่บ้าน
Phetchaburi (PB), is a 6,255 sq. km. geographical wonder, situated 160 km. from Bangkok, Thailand. To the West lies the majestic Tanaosri range, to the East lies a stunning stretch of beaches of the Gulf of Thailand.
viewmore

ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ยูเนสโก
Powered by MakeWebEasy.com