ทะเลงาม​ ผืนนา เทือกเขา และตาลโตนด สร้างอัตลักษณ์แห่งความอุดม​สมบูรณ์​
ปั้นจิต​วิญญาณคน "เมืองเพชร"  ที่ส่งต่อให้ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าผ่าน​
"สัมผัส" แห่งรส​ "มือ"

รสมือแห่งความรักของ "แม่" เป็นของคาวหวานเลื่องชื่อ​ ต่อชีวิตให้ผู้คนได้กิน, อยู่, เที่ยวอย่างมีความสุข​  สร้างงาน​ ​สร้างชุมชน ทั้งค้ำจุนวัดวาอาราม

รสมือแห่งความรักของ "พ่อ" สร้าง​ประณีต​ศิลป์สกุลช่างเมืองเพชร​ ฝาก​ไว้​คู่ไทย

 

image
 
อาหารอัตลักษณ์เมืองเพชร

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินเมืองเพชร ก่อเกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีคุณภาพดีและมีความหลากหลาย สะท้อนผ่านภาพอันตระการตาของทุ่งนาป่าตาล เทือกเขาและท้องทะเล ภายใต้ความงดงามของทิวทัศน์ได้ซ่อนขุมทรัพย์ล้ำค่าที่หล่อเลี้ยงเมืองเพชรอย่างไม่สิ้นสุด

จากพื้นฐานของการหาอยู่หากินก่อเกิดเมืองช่างแห่งช่างสยามอันวิจิตรงดงามในปัจจุบัน ขุมทรัพย์ล้ำค่า คือ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อมีวัตถุดิบอันดีเยี่ยมผนวกกับฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชร ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และการได้รับวัฒนธรรมด้านอาหารจากราชสำนักอยุธยา รัตนโกสินทร์ ชาวจีน ชาวมอญ และกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่น เกิดการเลือกรับปรับใช้อย่างลงตัว ทำให้อาหารเมืองเพชรมีอัตลักษณ์เฉพาะ ปรากฎอยู่ในอาหาร 4 อย่างที่โดดเด่น คือ แกงคั่วหัวตาล ขนมจีนทอดมัน ข้าวแช่ และก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง ซึ่งสะท้อนรากวัฒนธรรมของเพชรบุรีได้อย่างชัดเจน

มีวรรณกรรมโบราณเรื่องใดที่กล่าวถึงอาหารเมืองเพชรบ้าง

ขุมทรัพย์ล้ำค่า คือ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อมีวัตถุดิบอันดีเยี่ยม ผนวกกับฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชร ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ขุมทรัพย์ล้ำค่า คือ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อมีวัตถุดิบอันดีเยี่ยม ผนวกกับฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชร ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ขุมทรัพย์ล้ำค่า คือ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อมีวัตถุดิบอันดีเยี่ยม ผนวกกับฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชร ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

การขับเคลื่อนเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO
 

ท่องเที่ยววิถีชุมชน
คนตาล บ้านถ้ำรงค์


ชุมชนบ้านถ้ำรงค์  อีกหนึ่งชุมชนนำร่องในการขับเคลื่อนชุมชนด้วยตนเอง ผ่านการค้นหาอัตลักษณ์ ศักยภาพ และฐานทุนสำคัญที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นถิ่น วิถีคนตาล ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน

image

 

อัตลักษณ์เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงฐานทุนสำคัญที่คนในชุมชนสามารถดึงมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนผ่านการ “ท่องเที่ยววิถีชุมชน” พร้อมทั้งกลไกบริหารจัดการตนเองโดยคนในชุมชน คำนึงถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

ชุมชนเห็นความสำคัญต่อการจัดการท่องเที่ยว โดยทุกคนในชุมชนต่างเห็นพ้องต้องกัน มีความพร้อมในการจัดการ รับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชุมชน พร้อมทั้งการจัดเตรียมแผนงานที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการที่จะ “ปกป้องและสงวนรักษา จัดการทรัพยากรในชุมชน ให้คงอยู่เพื่อสืบสานความเป็นชุมชนถ้ำรงค์” ต่อไป

ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ยูเนสโก

ติดต่อเรา
Powered by MakeWebEasy.com