ทะเลงาม​ ผืนนา เทือกเขา และตาลโตนด สร้างอัตลักษณ์แห่งความอุดม​สมบูรณ์​
ปั้นจิต​วิญญาณคน "เมืองเพชร"  ที่ส่งต่อให้ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าผ่าน​
"สัมผัส" แห่งรส​ "มือ"

รสมือแห่งความรักของ "แม่" เป็นของคาวหวานเลื่องชื่อ​ ต่อชีวิตให้ผู้คนได้กิน, อยู่, เที่ยวอย่างมีความสุข​  สร้างงาน​ ​สร้างชุมชน ทั้งค้ำจุนวัดวาอาราม

รสมือแห่งความรักของ "พ่อ" สร้าง​ประณีต​ศิลป์สกุลช่างเมืองเพชร​ ฝาก​ไว้​คู่ไทย

 

image
 
อาหารอัตลักษณ์เมืองเพชร

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินเมืองเพชร ก่อเกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีคุณภาพดีและมีความหลากหลาย สะท้อนผ่านภาพอันตระการตาของทุ่งนาป่าตาล เทือกเขาและท้องทะเล ภายใต้ความงดงามของทิวทัศน์ได้ซ่อนขุมทรัพย์ล้ำค่าที่หล่อเลี้ยงเมืองเพชรอย่างไม่สิ้นสุด

จากพื้นฐานของการหาอยู่หากินก่อเกิดเมืองช่างแห่งช่างสยามอันวิจิตรงดงามในปัจจุบัน ขุมทรัพย์ล้ำค่า คือ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อมีวัตถุดิบอันดีเยี่ยมผนวกกับฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชร ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และการได้รับวัฒนธรรมด้านอาหารจากราชสำนักอยุธยา รัตนโกสินทร์ ชาวจีน ชาวมอญ และกลุ่มชาติพันธุ์ในท้องถิ่น เกิดการเลือกรับปรับใช้อย่างลงตัว ทำให้อาหารเมืองเพชรมีอัตลักษณ์เฉพาะ ปรากฎอยู่ในอาหาร 4 อย่างที่โดดเด่น คือ แกงคั่วหัวตาล ขนมจีนทอดมัน ข้าวแช่ และก๋วยเตี๋ยวน้ำแดง ซึ่งสะท้อนรากวัฒนธรรมของเพชรบุรีได้อย่างชัดเจน
image

 

อัตลักษณ์เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงฐานทุนสำคัญที่คนในชุมชนสามารถดึงมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนผ่านการ “ท่องเที่ยววิถีชุมชน” พร้อมทั้งกลไกบริหารจัดการตนเองโดยคนในชุมชน คำนึงถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

ชุมชนเห็นความสำคัญต่อการจัดการท่องเที่ยว โดยทุกคนในชุมชนต่างเห็นพ้องต้องกัน มีความพร้อมในการจัดการ รับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชุมชน พร้อมทั้งการจัดเตรียมแผนงานที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการที่จะ “ปกป้องและสงวนรักษา จัดการทรัพยากรในชุมชน ให้คงอยู่เพื่อสืบสานความเป็นชุมชนถ้ำรงค์” ต่อไป

image


อัตลักษณ์เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงฐานทุนสำคัญที่คนในชุมชนสามารถดึงมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนผ่านการ “ท่องเที่ยววิถีชุมชน” พร้อมทั้งกลไกบริหารจัดการตนเองโดยคนในชุมชน คำนึงถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

ชุมชนเห็นความสำคัญต่อการจัดการท่องเที่ยว โดยทุกคนในชุมชนต่างเห็นพ้องต้องกัน มีความพร้อมในการจัดการ รับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชุมชน พร้อมทั้งการจัดเตรียมแผนงานที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการที่จะ “ปกป้องและสงวนรักษา จัดการทรัพยากรในชุมชน ให้คอยู่เพื่อสืบสานความเป็นชุมชนถ้ำรงค์” ต่อไป

เพชรบุรีดีจัง

เพชรบุรี ดีจัง เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมกันของกลุ่มเยาวชนสื่อสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม 14 กลุ่ม จาก 8 อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2554 ประสานงานโดยกลุ่มลูกหว้า ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินโครงการต่อยอดทางวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพ ค่ายพัฒนาแกนนำ และ ทดลองปฏิบัติการจริง (เพชรบุรี..ดีจัง ส่งพลังใจให้ผู้พักพิง) พัฒนาเป็นเครือข่ายเยาวชนเพชรบุรี..ดีจัง รวมพลังขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ระดับชุมชน ณ ตลาดนัดวัดใหม่ตีนคุ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม โดยกลุ่มลูกระนาด การจัดกิจกรรม หวานจัง ณ วังบัว โดยกลุ่มรักษ์เพลงปรบไก่ ณ วัดวังบัว อ.บ้านลาด ต้นปี 2555 จัดกิจกรรมรณรงค์พื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ถนนยิ้มได้ บริเวณถนนด้านหน้าและภายในวัดใหญ่สุวรรณาราม โดยเครือข่ายเพชรบุรี..ดีจัง และ เครือข่ายพื้นที่นี้…ดีจัง ทั่วประเทศ เพื่อให้เพชรบุรีเป็นจังหวัดพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ

  https://phetchaburideejung.com   
 https://www.facebook.com/phetburideejung  
 https://www.instagram.com/phetchaburi_deejung   
   https://twitter.com/pbdeejung

image

การประกวดโลโก้ของจังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์

ขอเชิญร่วมโหวตโลโก้ ของจังหวัดเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยการเลือกกด like และ share
รูปโลโก้ที่ท่านชื่นชอบที่สุดในโพสนี้
ก่อนการโหวตจะต้องกดไลค์เพจและติดตามเพจ “เที่ยวเมืองเก่า เล่าเรื่องเมืองเพ็ชร์ Phetchaburi Creative City” ก่อนนะครับ
และมาร่วมลุ้นว่านักออกแบบท่านใดจะได้รับการโหวต (ยอดไลค์และแชร์) สูงสุด จำนวน 1 ผลงาน เพื่อรับรางวัลพิเศษ “Popular vote” ในวันประกาศผลรอบสุดท้าย

อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี

อาหารพื้นถิ่นบ้านบางเกตุ อำเภอชะอำ

มีวรรณกรรมโบราณเรื่องใดที่กล่าวถึงอาหารเมืองเพชรบ้าง

ขุมทรัพย์ล้ำค่า คือ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อมีวัตถุดิบอันดีเยี่ยม ผนวกกับฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชร ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ขุมทรัพย์ล้ำค่า คือ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อมีวัตถุดิบอันดีเยี่ยม ผนวกกับฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชร ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

การขับเคลื่อนเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO
 

ข้อมูลจังหวัดเพชรบุรี

image
- 8 อำเภอ 93 ตำบล 698 หมู่บ้าน 15 เทศบาล 69 อบต.
- ประชากร 485,191 คน (ณ ธันวาคม 2562)
- เนื้อที่ 6,225.138 ตร.กม. (3,890,711 ไร่)
- แม่น้ำเพชรบุรี ยาว 210 กม. และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ยาว 82 กม.
- GPP 72,035 ล้านบาท (ปี 2561)
- รายได้ต่อหัว 144,392 บาท/คน/ปี (ปี 2561)
- GPP ภาคเกษตร 9,191 ล้านบาท (ปี 2561)
- จำนวนนักท่องเที่ยวปี 2562 เท่ากับ 9,094,204 คน 
- รายได้จากการท่องเที่ยว 2562 เท่ากับ 32,531.41 ล้านบาท

เพชรบุรี "เมือง 3 รส"

วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561-2565
เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ
image
image
image

น้ำพริกกะปิ

อาหารทะเล

ข้าวแช่

ก๋วยเตี๋ยวเมืองเพชร

ขนมหวานเมืองเพชร

สำรับเมืองเพชร

ท่องเที่ยววิถีชุมชน
คนตาล บ้านถ้ำรงค์


ชุมชนบ้านถ้ำรงค์  อีกหนึ่งชุมชนนำร่องในการขับเคลื่อนชุมชนด้วยตนเอง ผ่านการค้นหาอัตลักษณ์ ศักยภาพ และฐานทุนสำคัญที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นถิ่น วิถีคนตาล ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน

สื่อสังคมออนไลน์    เพิ่มเติม Click
จังหวัดเพชรบุรี ขึ้นชื่อเรื่องของขนมหวาน เพราะมีวัตถุดิบรสหวานที่ขึ้นชื่ออย่าง "น้ำตาลโตนด" และเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ปลูกต้นตาลและผลิตตาลโตนดมากที่สุดในประเทศไทย วันนี้มาเปิดลายแทง 7 ร้านของหวานย่านเมืองเพ็ชร์ สำหรับผู้ที่ชอบของหวานห้ามพลาด สามารถเลือกซื้อกลับเป็นของฝากติดไม้ติดมือได้
 
ขนมหม้อแกงแม่อิ่ม
ร้านขายขนมหวาน ของดีเมืองเพ็ชร์ ไม่ว่าจะเป็น
ขนมหม้อแกง ขนมบ้าบิ่นบิ่นมะพร้าวอ่อน ขนมชั้น สะอาด รสหวาน มัน อร่อย
นอกจากนี้ยังมี น้ำตาลโตนดแท้ 100% ให้ซื้อกลับกันอีกด้วย
 
ร้านขนมหม้อแกงแม่อิ่ม
(ติดกับเจ๊กเม้ง สาขาน้ำพุ)
ถนน คลองกระแชง ตำบล คลองกระแชง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
โทร 032-426-853 , 086-6081-442
 

ร้านขนมหวาน นกน้อย
ร้านขนมหวานชื่อดังเมืองเพ็ชร์ อยู่หน้าวัดมหาธาตุ เปิดขาย 18.00น. สืบทอดสูตรเก่าแก่ร่วม 100 ปี มีขนมให้เลือกหลายสิบชนิด ขนมไทยหาทานยากต้องมาร้านนี ้ เมนูแนะนำ ขนมชงโคสูตรโบราญ ข้าวฟ่างเปียก ข้าวฟ่างกวน ทุเรียนบวด ทับทิมกรอบชาววัง ทุเรียนบวด ทุเรียนเชื่อม ฯลฯ


ร้านขนมนกน้อย แม่หลาย (เจ้าเก่า)
ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามวัดมหาธาตุเพชรบุรี ถนนดำเนินเกษม คลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
โทร 081-4349627, 032-428940

คุณน้องเต้าหู้นมสด
ร้านเต้าหู้นมสด เจ้าเก่าของเมืองเพ็ชร์ ขายมาแล้วเกือบ 30 ปี

ด้วยสูตรอันเป็นเอกลักษณ์ วัตถุดิบมีคุณภาพ ตักสดๆ มั่นใจว่าอร่อยและสะอาดแน่น อน เมนูแนะนำ
เต้าหู้นมสด สามารถเลือกเครื่องได้ถึง 3 อย่าง และน้ำมะพร้าวปั่นนมสด

คุณน้องเต้าหู้นมสด
ถนน คลองกระแชง ตำบล คลองกระแชง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000

พรชัยไอติมกะทิสด
ร้านไอศกรีมดับร้อนที่มีให้ เลือกทั้ง
กะทิสด - นมสด-น้ำตาลสด มีเครื่องให้เลือกถึง 12 อย่าง เมนูแนะนำ ไอศกรีมน้ำตาลสด เพิ่มขนมไข่ อร่อย รสละมุ่นลิ้น หอมหวานน้ำตาลสด ราคาเริ่มต้นที่ 15 บาทเท่านั้น

พรชัยไอติมกะทิสด
(ใกล้กับเจ๊กเม้ง สาขาน้ำพุ)
ถนน คลองกระแชง ตำบล คลองกระแชง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี 76000
โทร 081-6415236

ขนมหวานป้าอิม หรือ ขนมเปียกคุณยายอิม ร้านรถเข็นคันเล็กๆ ที่มาพร้อมหม้อหกเหลี่ยม เริ่มต้นขายตั้งแต่ พ.ศ. 2506 รายการแต่ละวันมีหลากหลาย ทั้งมันต้มน้ำตาล ข้าวเหนียวดำ เต้าส่วน บ๊ะจ่าง เต้าทึงร้อนและเย็น เครื่องนานาชนิด ลูกเดือย แปะก๊วย เม็ดบัว ถั่วทอง แห้ว พุทราจีนเชื่อม สาคู เมนูจะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

ขนมหวานป้าอิม หน้าศาลเจ้าต้นโพธิ์ ประตูเมือง
ตำบล ท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

โอวทึ้งนายกี๋ ไอศกรีมลอดช่องน้ำตาลข้น
ร้านลอดช่องน้ำตาลข้นเจ้าดั งเจ้าเก่าแก่ประจำเมืองเพ็ช ร์ ขายมานาน 50 ปี อร่อยชื่นใจ มีเครื่องให้เลือกเยอะมาก หอมน้ำตาลโตนด
เมนูเด็ด : ไอติมน้ำตาลตโนด, ลอดช่องโอวทึ้ง, ลอดช่องน้ำตาลข้น


โอวทึ้งนายกี๋ ไอศกรีมลอดช่องน้ำตาลข้น
ถนน ราชดำเนิน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

อาลัวครูปราณี
ขนมอาลัว ที่ยังทำด้วยวิธีดั้งเดิม ทำด้วยมือทั้งหมด ได้ขนมอาลัวที่หอมหวานอะไร เป็นที่ติดอกติดใจของหลายๆค น นอกจากนี้ยังมีขนมโบราญ ข้าวตู ทองม้วน มะดันเชื่อม พร้อมได้บรรยากาศของแหล่งผล ิตที่เป็นเรือนไทยแบบโบราณท ี่ยังมีความสมบูรณ์ บรรยากาศร่มรื่น และด้านหลังร้านยังเป็นท่าน ้ำริมแม่น้ำเพชรบุรี

ร้านอาลัวครูปราณี
382 ถนนพานิชเจริญ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทร 032 426 721

ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ ยูเนสโก

ติดต่อเรา
Powered by MakeWebEasy.com