พระราชกรณียกิจ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระราชทานพระราชดำริ เมื่อปี 2533 ให้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทานร่วมกันศึกษาหาวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย น้ำเสีย และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีการทางธรรมชาติ จึงได้มีการจัดทำกรอบแนวความคิด ของโครงการขึ้นทูลเกล้าถวายและทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเห็นด้วยกับรูปแบบและแนวความคิดดังกล่าว จากนั้น สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการโดยใช้สถานที่บริเวณ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 1,135 ไร่ เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยของโครงการ

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

image

เป็นศูนย์สาธิตและทดลองด้านการเกษตร สาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ และจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


โทร : 032-471-543
http://cttc.cpd.go.th/hubkapong/

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

image
ตั้งอยู่ที่ตำบลสามพระยา เป็นศูนย์ศึกษา ทดลอง วิจัย และสาธิตการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

โทร : 032-593252-3

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ

image
เป็นแหล่งศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพประมง

โทร : 032-783-529,032-770-750
http://modelseafarm.com

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

image

อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตไว้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


โทร. : 0957610906
https://www.facebook.com/วนอุทยานเขานางพันธุรัต-473107329753254/
http://www.khaonangphanturat.com/

โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

image
เป็นโครงการที่จัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎรเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร การรวมกลุ่มสหกรณ์ และการทำอาชีพเสริม

โทร : 032-424307

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

image
เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ การเลี้ยงโคนม ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กังหันลม และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร
ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากะปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โทร : 032-472-701

โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

image
เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนา ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การทำเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

image
เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ทางการเกษตร เป็นแหล่งทดลองระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวงจร และสาธิตการปลูกพืชไร่ ไม้ผล
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านเหมืองฟ้าผ่า ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

image
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ที่ ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์ : 032-508-405-10, 032-508-379, 032-508-352, 092-461-5510
https://www.sirindhornpark.or.th/

โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ – กลัดหลวง

image
เน้นการจัดพัฒนาที่ดินแบบใหม่ให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัย ทำกินในรูปแบบสหกรณ์ พัฒนาด้านการเกษตร และป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐและบุกรุกทำลายป่า 

ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบ ฯ พื้นที่รวม 65,000 ไร่ ใน ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ ต.กลัดหลวง และ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โทรศัพท์ 032-571-138
http://www1.ldd.go.th/web_kingproject/Project_025.htm

โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี

image
พื้นที่ตำบลป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรยากจน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และป้องกันรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้