อาหารพื้นถิ่นบ้านวังพลับ, อำเภอท่ายาง

Last updated: 2021-09-06  |  242 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาหารพื้นถิ่นบ้านวังพลับ, อำเภอท่ายาง

 
 
บ้านวังพลับ : เศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชน
 
บ้านวังพลับ เป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยการจัดสรรที่ดินเพิ่มจากโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 1 โดยใช้ชื่อตามคําเรียกของชาวบ้าน ว่า “บ้านวังพลับ” ซึ่งคําว่า “วัง” มาจาก วังน้ำจาก “วังน้ำตรงต้นพลับ” นานวันเข้าจึงกลายเป็นวังพลับในปัจจุบัน
 
 
 
ผู้ประสาน : นายนพพร อ่อนละมูล โทร. 084-787-1195
 
 
แผนที่ภายในชุมชนบ้านวังพลับ
 
 

Powered by MakeWebEasy.com