บทความทั้งหมด

มีวรรณกรรมโบราณเรื่องใดที่กล่าวถึงอาหารเมืองเพชรบ้าง

เยาวชนกลุ่มลูกหว้า สืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร

“ช่างเมืองเพชร” พ่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน สกุลช่างเมืองเพชร

เวทีสร้างการรับรู้และความเข้าใจการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรึให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

ขุมทรัพย์ล้ำค่า คือ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อมีวัตถุดิบอันดีเยี่ยม ผนวกกับฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชร ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ขุมทรัพย์ล้ำค่า คือ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อมีวัตถุดิบอันดีเยี่ยม ผนวกกับฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชร ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ขุมทรัพย์ล้ำค่า คือ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อมีวัตถุดิบอันดีเยี่ยม ผนวกกับฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชร ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ผลิตลูกตาลลอยแก้ว น้ำตาลสด จุดเด่นอยู่ที่คัดสรรลูกตาลแบบพิเศษ

กังหันทอง แหล่งผลิตเกลือสปาที่มาจากเกลือทะเลที่ดีที่สุดของเมืองไทย

ขนมไทย ของฝาก ข้าวตังสุคันธา & กาแฟ

ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ กลุ่มสตรีจักสานป่านศรนารายณ์ อ.ชะอำ

ขุมทรัพย์ล้ำค่า คือ พืชพันธุ์ธัญญาหาร เมื่อมีวัตถุดิบอันดีเยี่ยม ผนวกกับฝีมือในการปรุงอาหารอันประณีตของคนเมืองเพชร ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

เพชรบุรีอุดมไปด้วยศิลปะ หัตถกรรม หากมองขึ้น ไปบนท้องฟ้าของเพชรบุรีเราจะไม่เห็นตึกสูงใหญ่โต แต่จะเห็นยอดแหลมของพระปรางค์วัดมหาธาตุ 

บ้านแหลมเป็นแหล่งประมงที่สำคัญของเพชรบุรี บ้านเรือนริมทะเลมักระเกะระกะไปด้วยเครื่องมือประมง แผงตากปลาตากหมึกที่เรียงราย

27 สิงหาคม 2563 คณะทำงานขับเคลื่อนเมืองเพชร ได้เวลาปล่อยของนัดแรก ด้วยมุมมองที่ลุ่มลึกและรอบด้านจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน

18 สิงหาคม 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเพชรบุรี

Powered by MakeWebEasy.com