อาหารพื้นถิ่นบ้านนาพันสาม, อำเภอเมืองเพชรบุรี

Last updated: 2021-09-06  |  151 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาหารพื้นถิ่นบ้านนาพันสาม, อำเภอเมืองเพชรบุรี

 

บ้านนาพันสาม : ถิ่นขนมหวาน ต้นตาลสวย รวยวัฒนธรรม

พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านนาพันสามเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทาน ระบายน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่าน เรียกว่า “คลองดี 18” จึงเหมาะแก่การทําเกษตรกรรมทุกประเภท เช่น ทํานา เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางการสัญจรเข้าหมู่บ้านที่สะดวกสบาย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง เลี้ยง สัตว์ และรับราชการ ตามลําดับ

 
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม : นายฉัตร ตันจิตวนิช  โทร. 085-3540569
 
 
แผนที่ภายในชุมชนบ้านนาพันสาม


Powered by MakeWebEasy.com