อาหารพื้นถิ่นบ้านบางกลอย, อำเภอแก่งกระจาน

Last updated: 2021-09-06  |  180 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาหารพื้นถิ่นบ้านบางกลอย,  อำเภอแก่งกระจาน


บ้านบางกลอย : คนอยู่ คู่ป่า โปงลึก-บางกลอย

บ้านโป่งลึก-บางกลอย เป็นชุมชนชาวไทยภูเขา “ปะกากะญอ” อยู่ใน พื้นที่ป่าลึกสองริมฝั่งแม่น้ําเพชรบุรี ใช่ภาษากะหร่างในการสื่อสารเป็นหลัก การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ความอุดม สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ได้ใช้พลังงานจากธรรมชาติ และยังคงรักษา ประเพณีวัฒนธรรมของกะหร่างไว้ได้อย่างดี จนสามารถมองเห็นภาพการเป็นอยู่ ของชุมชนบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอยได้ว่าเป็นชุมชนที่สามารถอยู่กับผืนป่า และธรรมชาติได้อย่างลงตัวดังคําว่า “คนอยู่คู่ป่า”   

แผนที่ภายในชุมชนบ้านบางกลอย

 

Powered by MakeWebEasy.com