รอง ผวจ.เพชรบุรีร่วมสนทนากลุ่มแนวทางและกรอบเวลาการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

Last updated: 2021-08-31  |  110 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รอง ผวจ.เพชรบุรีร่วมสนทนากลุ่มแนวทางและกรอบเวลาการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

รอง ผวจ.เพชรบุรีร่วมสนทนากลุ่มแนวทางและกรอบเวลาการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้แทนคณะขับเคลื่อนเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ร่วมสนทนากลุ่มแนวทางและกรอบเวลาการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร และประสานเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมภาคีและเข้าถึงผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น


 

Powered by MakeWebEasy.com